GEMEENTEBLADAmbtshalve uitschrijving basisregistratie personen (BRP), Steenbergen, Menke Ytje geboren op 04-11-1982.

Bekendmaking voor Migratie en integratie | Organisatie en beleid in Bernheze

Geplaatst op Lokaalnieuwssteenbergen.nl op: 3-2-2024

  1. Bekendmakingen Steenbergen
  2. GEMEENTEBLADAmbtshalve uitschrijving basisregistratie personen (BRP), Steenbergen, Menke Ytje geboren op 04-11-1982.

Migratie en integratie | Organisatie en beleid Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Procedure vertrokken onbekend waarheen (Vow) Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande persoon niet meer woont op het adres waar diegene volgens de basisregistratie personen (BRP) staat ingeschreven. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten het bijhouden van de persoonslijst van deze persoon op te schorten. De persoon wordt uitgeschreven met als reden: verblijfplaats onbekend of naar een specifiek land, volgens artikel 2.21, 2.22 en 2.60 van de wet BRP en is vanaf de datum van het besluit niet meer actueel ingeschreven in Nederland.naamGeboortedatumdatum invoerenuitschrijven naarSteenbergen, Menke Ytje04-11-198422 december 2023OnbekendStaat uw naam hierboven genoemd of weet u waar bovenstaande persoon verblijft, neem dan contact op met de afdeling burgerzaken van de gemeente Bernheze via gemeente@Bernheze.org of via telefoonnummer 0412 4588 88.Waarom deze bekendmaking De gemeente heeft de taak ervoor te zorgen dat gegevens in de basisregistratie juist, volledig en betrouwbaar zijn. De burger is verplicht om binnen vijf dagen na adreswijziging of binnen vijf dagen voor vertrek naar het buitenland hiervan schriftelijk aangifte te doen bij de woongemeente. Artikel 3:41, lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht geeft de gemeente de mogelijkheid om de beschikking ‘ambtshalve uitschrijving’ te publiceren als de bekendmaking niet kan geschieden door toezending aan belanghebbende.Bezwaar Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen dit besluit bezwaar maken bij het college. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is zes weken en vangt aan een dag na de datum van deze publicatie. Het ondertekende bezwaarschrift moet bevatten de naam en het adres van de indiener, de datum en een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt. Ook moet de bezwaarmaker gemotiveerd aangeven waarom hij of zij het niet eens is met het besluit. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan burgemeester en wethouders van de gemeente Bernheze, Postbus 19 5384 ZG, BernhezeHet indienen van een bezwaarschrift schorst niet de werking van dit besluit. Als onverwijlde spoed dit vereist, kan hangende de bezwaarschriftenprocedure een voorlopige voorziening worden gevraagd aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank ’s-Hertogenbosch, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. In die brief moet u dan vragen of het besluit waartegen u bezwaar maakt niet uitgevoerd wordt. Hiervoor moet u wel griffierechten betalen. Een eventuele ambtshalve uitschrijving uit de BRP kan tot gevolg hebben dat bovenstaande persoon geen documenten (reisdocumenten, rijbewijs) meer kan aanvragen. Ook huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderbijslag of ander vorm van een uitkering of financiële ondersteuning kan worden stopgezet. Daarnaast kan het gevolgen hebben voor de opbouw van AOW. Het is belangrijk om op het juiste adres ingeschreven te staan.

Unknown

 Lokaalnieuwssteenbergen.nl Redactie

Lokaalnieuwssteenbergen.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Steenbergen. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Steenbergen

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.