Omgevingsvergunning activiteit ‘Werk of werkzaamheden uitvoeren’ verleend voor het aanleggen van leidingen voor een warmte- en CO2- net tussen Roosendaal-Bergen op Zoom en Steenbergen.

Bekendmaking voor omgevingsvergunning in Steenbergen

Geplaatst op Lokaalnieuwssteenbergen.nl op: 27-1-2024

  1. Bekendmakingen Steenbergen
  2. Omgevingsvergunning activiteit ‘Werk of werkzaamheden uitvoeren’ verleend voor het aanleggen van leidingen voor een warmte- en CO2- net tussen Roosendaal-Bergen op Zoom en Steenbergen.

omgevingsvergunning Buiten de VesteBuiten de VesteBuiten de Veste SteenbergenSteenbergenSteenbergen Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente SteenbergenSteenbergenSteenbergen

Op 22 januari 2024 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen een omgevingsvergunning verleend. Dit betreft de activiteit ‘Werk of werkzaamheden uitvoeren voor het aanleggen van leidingen voor een warmte- en CO2- net tussen Roosendaal-Bergen op Zoom en Steenbergen.Het besluit is op 22 januari 2024 naar de aanvrager toegezonden en is geregistreerd onder nummer ZK23000721.    Stukken inzien? Om de omgevingsvergunning en bijbehorende stukken in te zien, kunt u contact opnemen met de gemeente Steenbergen via het telefoonnummer 14 0167 of via het e-mailadres info@gemeente-steenbergen.nl   Bezwaarmogelijkheid en voorlopige voorziening Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na bekendmaking bezwaar maken. In het bezwaarschrift moet uw naam en adres worden vermeld, moet worden weergegeven tegen welk besluit het bezwaarschrift is gericht en moet een motivatie van het bezwaar worden opgenomen. Ook moet het bezwaarschrift worden voorzien van een datum en handtekening. Het bezwaarschrift richt u aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 6, 4650 AA Steenbergen.   U kunt ook digitaal een bezwaarschrift indienen via de website van de gemeente Steenbergen (https://gemeentewinkel.gemeente-steenbergen.nl/producten/bezwaarschrift_indienen). U heeft hiervoor een elektronische handtekening (DigiD) nodig.   Door het indienen van het bezwaarschrift wordt dit besluit niet opgeschort. Bij een spoedeisend belang kan degene die een bezwaarschrift heeft ingediend een voorlopige voorziening vragen aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, sector bestuursrecht, postbus 90110, 4800 RA te Breda. Bij het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening moeten griffierechten worden betaald.   Einde bezwaartermijn: 5 maart 2024

Unknown

 Lokaalnieuwssteenbergen.nl Redactie

Lokaalnieuwssteenbergen.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Steenbergen. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Steenbergen

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.