GEMEENTEBLADOmgevingsvergunning activiteiten ‘Bouwen’ en ‘Uitrit aanleggen of veranderen’ verleend op de locatie Olmendreef 9b1 tot en met 9b80 te Steenbergen.

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid in Steenbergen

Geplaatst op Lokaalnieuwssteenbergen.nl op: 3-2-2024

  1. Bekendmakingen Steenbergen
  2. GEMEENTEBLADOmgevingsvergunning activiteiten ‘Bouwen’ en ‘Uitrit aanleggen of veranderen’ verleend op de locatie Olmendreef 9b1 tot en met 9b80 te Steenbergen.

Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Op 31 januari 2024 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen een omgevingsvergunning verleend. Dit betreft de activiteiten ‘Bouwen’ en ‘Uitrit aanleggen of veranderen’ voor het bouwen van 80 bedrijfsunits en het verbreden van een bestaande in- en uitrit, gelegen aan de Olmendreef 9b1 tot en met 9b80 te Steenbergen.Het besluit is op 31 januari 2024 naar de aanvrager toegezonden en is geregistreerd onder nummer ZK23003492. Stukken inzien?Om de omgevingsvergunning en bijbehorende stukken in te zien, kunt u contact opnemen met de gemeente Steenbergen via het telefoonnummer 14 0167 of via het e-mailadres info@gemeente-steenbergen.nlBezwaarmogelijkheid en voorlopige voorzieningBelanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na bekendmaking bezwaar maken. In het bezwaarschrift moet uw naam en adres worden vermeld, moet worden weergegeven tegen welk besluit het bezwaarschrift is gericht en moet een motivatie van het bezwaar worden opgenomen. Ook moet het bezwaarschrift worden voorzien van een datum en handtekening. Het bezwaarschrift richt u aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 6, 4650 AA Steenbergen.U kunt ook digitaal een bezwaarschrift indienen via de website van de gemeente Steenbergen (https://gemeentewinkel.gemeente-steenbergen.nl/producten/bezwaarschrift_indienen). U heeft hiervoor een elektronische handtekening (DigiD) nodig. Door het indienen van het bezwaarschrift wordt dit besluit niet opgeschort. Bij een spoedeisend belang kan degene die een bezwaarschrift heeft ingediend een voorlopige voorziening vragen aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, sector bestuursrecht, postbus 90110, 4800 RA te Breda. Bij het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening moeten griffierechten worden betaald.Einde bezwaartermijn: 14 maart 2024

Unknown

 Lokaalnieuwssteenbergen.nl Redactie

Lokaalnieuwssteenbergen.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Steenbergen. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Steenbergen

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.