Melding Besluit uniforme saneringen (BUS) - Raadhuisplein 5-7 te Dinteloord, gemeente Steenbergen

Bekendmaking voor meldingen in Noord-Brabant

Geplaatst op Lokaalnieuwssteenbergen.nl op: 16-1-2024

  1. Bekendmakingen Steenbergen
  2. Melding Besluit uniforme saneringen (BUS) – Raadhuisplein 5-7 te Dinteloord, gemeente Steenbergen

meldingen Raadhuisplein Dinteloord Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen provincie Dinteloord

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, Melding Besluit uniforme saneringen (BUS) Raadhuisplein 5-7 te Dinteloord, gemeente Steenbergen. De Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant heeft op 13 december 2023 een melding ontvangen van Arnicon B.V. en gemeente Steenbergen, namens provincie Noord-Brabant, op grond van artikel 39b van de Wet bodembescherming met het voornemen de bodem te saneren op de locatie Raadhuisplein 5-7 te Dinteloord, gemeente Steenbergen conform het Besluit uniforme saneringen (BUS). De locatie is geregistreerd onder NB085107427. De Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant is door Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant gemandateerd voor het afhandelen van deze melding. Wij delen namens het bevoegd gezag de saneerder binnen vijf weken na ontvangst van de melding schriftelijk mede of de melding niet in overeenstemming is met artikel 39b Wbb, het Besluit uniforme saneringen en de Regeling uniforme saneringen. Deze mededeling van het bevoegd gezag is geen besluit in de zin van artikel 1:3 van de Algemene wet bestuursrecht. De mededeling kent geen inspraak-, terinzagelegging- of zienswijzenprocedure en ook geen bezwaar- en beroepsprocedure naar aanleiding van de melding. Naar aanleiding van deze publicatie kunnen derden binnen twee weken na publicatie reacties indienen. Deze reacties kunnen schriftelijk of mondeling naar voren worden gebracht. Van hetgeen mondeling naar voren is gebracht, wordt een verslag gemaakt. Aan deze procedure is het kenmerk Z2023-00004910 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden in de onderwerpregel. De correspondentie middels e-mail dient u te richten aan info@omwb.nl. 11 januari 2024.

Unknown

 Lokaalnieuwssteenbergen.nl Redactie

Lokaalnieuwssteenbergen.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Steenbergen. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Steenbergen

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.