PROVINCIAAL BLADAanvraag omgevingsvergunning voor Coöperatie Koninklijke Cosun U.A. - Noordzeedijk 113 te Dinteloord, gemeente Steenbergen.

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid in Noord-Brabant

Geplaatst op Lokaalnieuwssteenbergen.nl op: 12-1-2024

  1. Bekendmakingen Steenbergen
  2. PROVINCIAAL BLADAanvraag omgevingsvergunning voor Coöperatie Koninklijke Cosun U.A. – Noordzeedijk 113 te Dinteloord, gemeente Steenbergen.

Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen provincie

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant aanvraag reguliere procedure Wabo voor Coöperatie Koninklijke Cosun U.A., gelegen aan de Noordzeedijk 113 te Dinteloord, gemeente Steenbergen.11 januari 2024, TilburgGedeputeerde Staten van Noord-Brabant maakt bekend dat zij van Coöperatie Koninklijke Cosun U.A. een aanvraag voor een vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben ontvangen. De aanvraag betreft een omgevingsvergunning voor de activiteiten bouwen en milieu, voor de inrichting gelegen aan de Noordzeedijk 113 te Dinteloord, gemeente Steenbergen.De ingediende aanvraag ligt niet ter inzage en staat op dit moment niet open voor bezwaar en beroep. Wij wijzen erop dat de publicatie van de ingekomen aanvraag NIET betekent dat vergunning wordt verleend of zal worden geweigerd. Eventuele besluiten zullen te zijner tijd worden gepubliceerd, waarna de mogelijkheid bestaat bezwaar te maken en beroep in te stellen.Aan deze procedure is het kenmerk Z2023-00005898 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden. Indien u gebruik maakt van e-mail, dan verzoeken we u het kenmerk in de onderwerpregel te plaatsen. De correspondentie middels e-mail dient u te richten aan info@omwb.nl.

Unknown

 Lokaalnieuwssteenbergen.nl Redactie

Lokaalnieuwssteenbergen.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Steenbergen. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Steenbergen

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.